Blog

walcowane wyroby metalowe

Charakterystyka i zastosowanie blach gorącowalcowanych

Blachy szeroko wykorzystuje się w branży przemysłowej. Ich zastosowania uzależnione są jednak od typu materiału. Podzielić je można m.in. ze względu na rodzaj obróbki cieplno-mechanicznej. W tej kategorii wyróżnia się np. blachy gorącowalcowane. Jak sama ich nazwa wskazuje, powstają w wyniku oddziaływania wysokiej temperatury. Dokładnie oznacza to, że do odkształcania blach dochodzi w momencie ekspozycji na działanie temperatury wyższej niż temperatura ich rekrystalizacji. Taka obróbka na gorąco sprawia, że blachy zyskują określone właściwości.

Czytaj więcej